top of page
Anatomi kongre bizim tasarım.jpg

 

 

Gönderim Kuralları

Bildiri özeti gönderme kuralları :

 • Özet, Times New Roman 12 punto büyüklüğünde, minimum 200, maksimum 350 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

 • Başlık Times New Roman, 14 punto, Baş Harfleri Büyük, Diğer Harfler Küçük, Ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 • Yazarların isimleri ve kurum bilgileri Times New Roman, 10 punto, Baş Harfleri Büyük, Diğer Harfler Küçük, Ortalanmış olarak yazılmalıdır.

 • Sorumlu yazarın altı çizilmelidir.

 • Özet, çalışmanın amacını, yöntemi, bulguları, sonuçları ve sonucu içermelidir.

 • Özet İngilizce yazılmalıdır.

 • Özet, şekil, tablo ve literatür içermemelidir.

 • Sorumlu yazarlar sadece iki bildiri sunabilir (sözlü sunum için bir özet ve poster sunumu için bir özet).

 • Sunum tipinin yerine sözlü sunum veya poster sunumu olarak şablon sayfasının sağ üst köşesinde sunum tipi belirtilmelidir.

 • Gönderilen her özet en az 2 hakem tarafından incelenecek ve başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde kabul bildirimi araştırmacıya bildirilecektir.

 • Yazarlar ayrıca kongreye ayrıca kayıt yaptırmalıdır.

       Download

Tam metin gönderimi için kurallar

 • Tam metin şu bölümleri içermelidir: özet, giriş, materyal ve yöntemler, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar.

 • Özet: Özet, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, minimum 250 kelime, maksimum 350 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.

 • Giriş: Bu bölüm çalışmanın amaçları hakkında bilgi vermeli ve ilgili ve güncel literatür ile çalışmanın arka planını vermelidir.

 • Gereç ve Yöntem: Çalışmanın bağımsız olarak çoğaltılabilmesi için yeterli ayrıntı sağlanmalıdır. Çalışmada daha önce yayımlanmış bir yöntem uygulanıyorsa bu yönteme kaynak gösterilmelidir.

 • Bulgular: Sonuçlar açık ve öz bir şekilde ifade edilmelidir.

 • Tartışma: Bu bölümde sonuçların önemi tekrarlanmadan araştırılmalıdır.

 • Sonuç: Çalışmanın ana sonucu bu bölümde ifade edilmelidir.

 • References in the text should be given as follows;  Acaroz (2020)…./ (Ince 2017, Eryavuz and Kucukkurt 2015, Biricik et al. 2016)

 • Journal article: Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Acaroz DA, Akbel E, Cigerci IH. Protective effects of boron on cyclophosphamide induced lipid peroxidation and genotoxicity in rats. Chemosphere. 2014; 108 (): 197-204.

 • Book Section: Acaroz U, Arslan-Acaroz D, Ince Sinan. A wide Perspective on Nutrients in Beverages; in Nutrients in Beverages: Volume 12: The Science of Beverages. Grumezescu, A., & Holban, A. M. (Eds.). Academic Press. Elsevier. 2019; pp. 1-39.

 • Webpage: Anonymous. http://www.xxx.com; Access date: 01.01.2020.

 • Thesis: Surname F. Title of the thesis.  PhD thesis, Afyon Kocatepe University Health Science Institute, Afyonkarahisar, 2020.

 • Tam metin İngilizce yazılmalıdır.

 • Ayrıntılı bilgi de şablonda verilmiştir.

     Download

Sözlü sunum

 • Araştırma çalışmaları sözlü sunum olarak kabul edilir.

 • Sözlü sunumların 5-6 dakikada tamamlanması beklenmektedir (Soru-cevap kısmı bu süreye dahil değildir).

 • Powerpoint sunumlarının slayt sayısı 15-17 olmalıdır.

 • Sözlü sunumların slaytları İngilizce hazırlanmalıdır (Sorumlu yazarlar sunumlara kendi dillerinde hatırlatma notları yazabilirler).

     Download

Poster Sunumu

 • Araştırma ve derleme çalışmaları poster sunumu olarak kabul edilmektedir.

 • Poster sunumları, poster sunum bölümünde sorumlu yazar tarafından 1-2 dakika içinde özetlenmelidir.

 • Poster sunumları İngilizce olarak hazırlanmalıdır (Sorumlu yazarlar sunumlara kendi dillerinde hatırlatma notları yazabilirler).

     Download

bottom of page